מאמרים

חוק וסדר - חלק II

לימודי משפטים מאפשרים לאנשים שבליבם שוכן רוח הצדק לנסות ולעזור לאוכלוסיות שונות, ליחידים ולקבוצות ובכך לייחד את תרומתם לחברה ולאמונתם האישית, נוסף על כך, לימודי משפטים מאפשרים להתברג במעמד טוב בחברה בה חיים, מאפשרים דרך של עבודה במשרד עורכי דין, של עבודה במוסדות השלטון והחוק, של עבודה בחברות הגדולות ובחברות הקטנות כאחד, של עבודה במסלול הפרטי וכמובן את האפשרות להתמקצע ולהנות ממשרד עורכי דין עצמאי.

סטודנטים רבים למשפטים, עם סיום לימודיהם בוחרים בדרך אחרת ומוסיפים לרזומה שלהם בלימודי משפטים לימודים נוספים בתחומים אחרים, דומים או שונים, בכך משתמשים בלימודי המשפטים כבסיס ללימודי המשך וכבסיס לכל דבר שיבחרו לעשות, גם באופן מקצועי ותעסוקתי.

מעבר לכל, כל משפטן שהתמקצע ועבר דרך מוסדות השלטון והחוק, נפתחת האפשרות לעסוק בחוק ומשפט מהצד השני של המתרס ולהתקדם אל עבר דוכן השופטים בבתי המשפט ועד נטילת חלק בתהליכי המדינה החשובים ביותר.

חזרה לחלק ראשון