מאמרים

חוק וסדר

חוק וסדר

לימודי משפטים הם אולי בין הלימודים המבוקשים ביותר בארץ ובעולם, כנראה שלא בכדי ולכך כנראה סיבות הגיוניות רבות בנוסף על אלו השמורות עם כל סטודנט הבוחר במסלול של לימודי משפטים, מכללות רבות בארץ מאפשרות לימודי משפטים במסלולים שונים, מסלולי יום, מסלולי ערב או מסלולים משולבים, כמובן שלאוניברסיטאות יש את בתי הספר שלהם למשפטים וגם האוניברסיטה הפתוחה מציעה לימודי משפטים וגם בשילובים שונים.

אחד השילובים היותר מומלצים והמוצעים עם לימודי משפטים הוא החוג של מנהל עסקים ולא רק באוניברסיטה הפתוחה, מכללות נוספות מציעות מסלול דומה וכמובן את המסלולים הייחודיים האפשריים לכל מקום נוסף על המסלול המלא של לימודי משפטים.

לימודי משפטים מאגדים בתוכם את כל הדינים האפשריים של מדינת האם של הסטודנט וכמובן דינים וחוקים כלל עולמיים הנוגעים בכולם דרך הדמוקרטיה ודרך סגנונות שלטון של מדינות במערב ובמזרח, האפשרות ללמוד את דרכה של מדינה ודיניה, מאפשרת לסטודנטים למשפטים אפיקים נוספים מלבד ההתמקצעות בעריכת דין ואין צורך להרחיב על משמעות הידע בדרכי המדינה, ידע ששווה כוח רב במצבים דוגמת מנהל עסקים, ניהול עסקים, התמודדות עם מוסדות החוק והשלטון במדינה וכדומה.

המשך מאמר